Loading...

khi hai người cùng nắm tay nhau

  1. Khi Hai Người Cùng Nắm Tay Nhau

    Trong cuộc sống hôn nhân, ai cũng muốn có được cuộc sống ấm êm, hạnh phúc và vợ chồng hòa thuận. Nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được điều đó. Bởi vì con người không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Cuộc sống hôn nhân chính là một cuộc cách mạng trên hành trình hoàn thiện...