Loading...

khách mời cưới

  1. Cần Tư Vấn Cách Quản Lý Khách Mời Đám Cưới

    Có bạn nào kinh nghiệm trong khâu quản lý khách mời cưới không? Tư vấn cho mình với. Mình sắp cưới đến nơi rồi mà giờ danh sách khách mời còn rối tung lên, nào là khách của ba mẹ chồng, khách của ba mẹ minh, rồi khách của chồng,... Giờ mình đang stress cực kỳ. Bạn nào biết thì share cho mình...