Loading...

kế hoạch sinh nở

  1. 5 thời điểm quan trọng trong thai kỳ chồng cần ở bên vợ

    Suốt quá trình mang thai, phụ nữ thường phải tiến hành 10 đến 12 lần kiểm tra sản khoa và họ luôn hy vọng người đàn ông luôn bên cạnh mình. Trong đó, có 5 thời điểm mà người chồng cần có mặt để hỗ trợ các vấn đề và cổ vũ tinh thần cho vợ. Thời điểm 1. Sơ chẩn sản khoa Thời gian: Khoảng tuần...
Top