Loading...

hướng dẫn cài đặt google shopping

  1. bongsara

    Tại sao Quảng cáo Google Shopping lại hiệu quả hơn ?

    1.Tạo ra nhiều lượt truy cập hơn: Nhiều doanh nghiệp nhận thấy tỷ lệ nhấp (CTR) với cao hơn đáng kể so với quảng cáo văn bản được hiển thị trong cùng một vị trí cho các tìm kiếm liên quan đến mua sắm. Trong một số trường hợp, nhà quảng cáo nhận thấy tỷ lệ nhấp tăng gấp hai hoặc gấp ba lần tỷ lệ...
Top