Loading...

#hsd #hansửdụng #hsd_giấc_ngủ

  1. CHIA SẼ KIẾN THỨC VỀ GIẤC NGỦ

    Nhưng thật ra không phải như vậy. Cơ chế sinh học của con người là ngủ theo chu kỳ có nghĩa là chúng ta ngủ cứ 90 phút thì bừng tỉnh một lần sau đó lại đi vào giấc ngủ với chu kì 90 phút tiếp theo. Và mỗi chu kỳ bao gồm 5 giai đoạn: 1. Ru ngủ diễn ra khi chúng ta nằm xuống lim dim. 2. Ngủ...
Top