Loading...

hia la gi

  1. Admin

    Từ điển Chế Và Hia Nghĩa Là Gì?

    Hiện nay trên mạng thường xuất hiện kiểu xưng hô như: em nè mấy chế, chế ơi!... Vậy chế là gì? Chế nghĩa là Chị theo cách gọi của miền Tây Nam Bộ, còn Hia nghĩa là anh. Theo 1 tài liệu mình đọc được là do ngày xưa người Hoa sinh sống ở miền Tây nhiều, 2 từ này là tiếng Hoa, dân mình nghe riết...
Top