Loading...

hành tây

  1. Kỹ Thuật Trồng Khoai Hành Tây

    Kỹ thuật trồng hành tây Thời vụ trồng hành tây Ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ có thể gieo hạt vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, trồng vào tháng 10, thời vụ 10-15/10 là tốt nhất. Có thể gieo hạt sớm hơn vào tháng 7, nhưng năng suất thấp, củ nhỏ. Ưu điểm của vụ này là giá bán cao, cung cấp...