Loading...

hải sản sạch

  1. HÀ NỘI Hải Sản Tươi Ngon Trên Địa Bàn Quận Thanh Xuân

    HẢI SẢN DIÊM PHỐ Chuyên cung cấp các mặt hàng đánh bắt tại biển : Hậu Lộc, Diêm Phố, Thanh Hóa. Bán hàng ko chỉ là thương hiệu, uy tín mà còn cả LƯƠNG TÂM nữa. Sống trong cái thời mà Thịt thì siêu nạc, rau thì chất bảo quản, tôm thì bơm thạch, ai ai cũng giơ cao khẩu hiệu “ Tôi Uy tín” “...