Loading...

giới tính

  1. HÀ NỘI Bạn ở giới tính nào?

    Từ khi nhận ra được bản sắc giới của mình, tôi vẫn luôn tự hỏi trên thế gian này có ai giống mình không và con số đó là bao nhiêu, nhưng từ những kiến thức mà tôi tìm hiểu được hay có thể nói là tôi hiểu được thì bản sắc giới của tôi chỉ là một trong vô vàn ánh cầu vồng LGBT đó. Cuộc sông thật...