Loading...

gay; ở chung

  1. HCM Cần Gay Kín Xin Ở Ghép Chung Quận Bình Thạnh

    Cần gay kín xin ở ghép chung quận Bình Thạnh. cỡ 19 - 26 tuổi. Ngoại hình bình thường, không qá mập, không qá ốm. Tôn trọng nhau cùng ở chung. Nếu đang ở 1 mình và có trọ gần cầu Điện Biên Phủ thì mình sẽ qa ở với. Nếu chưa có thì cả 2 cùng tìm chỗ, gần gần cầu để mình tiện đường đi làm...
Top