Loading...

facebook bị khóa do bị báo cáo dưới 13 tuổi

  1. Trần Tuấn Đạt

    Cách Mở Tài Khoản Facebook Bị Khóa Do Bị Báo Cáo Dưới 13 Tuổi

    Vì một lý do nào đó hoặc vì có người chơi xấu bạn mà tài khoản Faceboook của bạn bị báo cáo rằng bạn đang không đủ tuổi chơi Facebook gọi là RIP 13 tuổi ,lúc đó tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa tạm thời. Lúc đó bạn đăng nhập vô facebook thì sẽ nhận đưỡ thông báo như thế này " Tài khoản của...