Loading...

em quan he tinh duc

  1. QUẢNG TRỊ Mình Ðang Tìm Chi,em,máy Bay Tai Ðông Hà,quãng Tri.

    À,mình Ðang hóng xem,có chi,em,hay máy bay nào,o Ðông Hà,Quãng Tri,có nhu câu quan hê(TD)hay là Ðang muôn tìm phi công.Thì xin vui lòng liên hê : Anh88197@gmail.com (Ðê trao Ðôi SÐT liên lac.Tuôi tác không quan trong,chi,em,cãm thây vui là Ok!)
Top