Loading...

doi nguoi

  1. Cảnh Giới Hạnh Phúc Thực Sự: Thân Không Có Bệnh, Tâm Chẳng Lo Phiền

    Một người khi còn tráng niên, thanh xuân ít tuổi, ý chí hừng hực như ngựa bạch song phi, như chim ưng sải cánh, căng tràn nhựa sống. Nhưng hễ bước vào tuổi lão niên thì cơ thể bắt đầu trên đà xuống dốc. Lúc này mới minh bạch điều gì mới thực sự là hạnh phúc. La Ẩn, nhà thơ đời Đường có câu...
Top