Loading...

con gái đầu lòng

  1. Khoa học chứng minh: Sinh con gái đầu lòng là PHÚC KHÍ, bố mẹ định sẵn "ngồi mát ăn bát vàng"

    Ngày xưa ông bà ta có câu "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" vừa có hàm ý đề cao vai trò của người con gái đầu lòng vừa mang mong muốn giảm bớt áp lực đối với người mẹ khi trót sinh con gái đầu lòng trong xã hội phong kiến còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ngày nay khi xã hội...
Top