Loading...

code copy ghi nguồn xenforo

  1. Admin

    Code Copy Tự Ghi Nguồn Website

    Đoạn code sau giúp những ai copy nội dung trên website của bạn sẽ tự động kèm theo link nguồn. Code chống copy bài xenforo, wordpress, Blogger, Joomla...