Loading...

chuyện hôn nhân

  1. Sống trong chăn mới biết chăn có rận

    Đọc xong bài dưới đây thì muốn viết gì đó..... https://tuthuoc24h.net/ban-ke-toi-ng...choi-1776.html Yêu nhau đến thiên trường địa cửu, yêu nhau trèo đèo lội suối, yêu nhau hy sinh tất cả, yêu nhau nguyện không rời... Khi yêu thì bao nhiêu lời đường mật trao nhau, vì ngay lúc đó cảm xúc lấn át...
Top