Loading...

chỗ hay chổ?

  1. Admin

    Chính tả Chỗ, Trổ Hay Chổ Là Đúng?

    Chỗ, trổ hay chổ là đúng? Từ này cũng rất nhiều người dùng sai. Từ đúng ở đây là "chỗ", chỗ ở. Từ "Chổ" theo như mình biết chỉ có địa danh Hang Chổ. Hang Chổ là một trong 4 hang ở dãy núi Sáng, thuộc xóm Hụi, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. "Trổ" chỉ dùng trong từ trổ bông, trổ...