Loading...

chậm phát triển

  1. 4 dấu hiệu ở trẻ chứng tỏ não chậm phát triển, nguy cơ thiểu năng trí tuệ

    Đôi khi những biểu hiện nhỏ ở trẻ là dấu hiệu báo động cho sự chậm phát triển mà cha mẹ lại không hề hay biết. Theo Sohu.com, 4 dấu hiệu báo động cho thấy não bộ của đứa trẻ có thể đang ở mức tăng trưởng chậm hoặc có vấn đề. Vì thế, cha mẹ có thể tham khảo những dấu hiệu này để sớm nhận biết...
Top