Loading...

chia xẽ

  1. Admin

    Chính tả Chia Sẻ, Chia Xẻ Hay Chia Sẽ Là Đúng?

    Chia sẻ, chia sẽ hay chia xẻ? Cụm từ này chắc hẳn các bạn gặp rất nhiều trên mạng, mỗi người viết 1 kiểu, nếu không có kiến thức vững chắc về chính tả mình tin rằng khó ai có thể biết đâu là đúng. Thật ra từ đúng ở đây là "chia sẻ", những từ khác đều sai chính tả, chia sẻ ở đây nghĩa là san sẻ...
Top