Loading...

cây quỳnh

  1. Cây Quỳnh

    Cây quỳnh Ngoài song thấp thoáng một cây quỳnh Dáng dấp thanh thanh đượm vẻ thanh Gốc vững thân cao cành nẩy nở, Lá dài đuôi phượng mép chung quanh, Đất cằn thế ấy mầm vươn khỏe, nước lã thôi mà sắc vẫn xanh, Hoa trắng xòe thơm riêng một tối, Thôi thì ong bướm hết vờn quanh...
Top