Loading...

cây bông giấy

  1. Cây Bông Giấy

    Cây bông giấy Cây bông giấy còn được gọi là Mộc Điều, cây Biện lý, thuộc họ hoa giấy Nyctaginaceae, có tên khoa học Bougainvilla Spectabillis, tiếng Anh gọi Golden Glow, tiếng Pháp gọi Bougainviller, Belle Amérique. Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thân gỗ, nhưng leo cao phải có cây tựa hoặc bò leo...