Loading...

cau chuyen

  1. Không Còn Oán Giận, Khổ Đau, Từ Một Người Hư Hỏng Tôi Đã Tìm Thấy Điều Vĩ Đại Của Đời Mình

    Tôi từng muốn tự tử, là kẻ say xỉn, thích đánh nhau... Tôi đã tìm ra một chân lý làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Anh Hoàng Văn Thái người mặc áo xám trong ảnh. Tổn thương tâm lý vì thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình như một bộ phim dài tập. Lớn lên trở thành kẻ sống hai mặt và kết...