Loading...

bệnh tật

  1. Ngập Chìm Trong Bóng Tối Bệnh Tật, Điều Kỳ Diệu Gì Giúp Cô Gái Tìm Thấy Ánh Sáng Cuộc Đời

    Hình ảnh bạn Nguyễn Thị Hằng sau khi khỏi bệnh trầm cảm nặng nề (Ảnh bên phải)- một tương lai tươi đẹp mở ra trước mắt. Tôi hình dung ra bức tranh cuộc đời hạnh phúc mà giờ đây tôi có thể tự tay vẽ lên đó, bằng đường nét của những suy tư về cách làm người mà tôi học được từ trong các bài giảng...
Top