Loading...

bệnh eczema

  1. danghienluong

    Bệnh Eczema( Chàm)- Phương Pháp Điều Trị Hiệu Quả

    Bệnh Eczema ,lấy từ gốc Hy lạp : Eczeo – chỉ những tổn thương là mụn nước , bệnh được biết từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên với sự hiểu biết là do rối loạn một số yếu tố ở ngay trong cơ thể dân gian thường gọi là chàm tổ đỉa ,vì tổn thương tái diễn lâu ngày da sần sủi kèm theo các lỗ hút sâu rỉ...