Loading...

bài tập đau thần kinh tọa

  1. Bị Đau Thần Kinh Tọa Có Nên Đi Bộ Hay Không?

    Đau thần kinh tọa có nên đi bộ không vẫn là một dấu hỏi của nhiều bệnh nhân. Việc đi bộ khá dễ dàng với nhiều người xong với người bị đau thần kinh tọa thì đó là một vấn đề lớn và cần phải cân nhắc. Khi bị bệnh đau thần kinh tọa các cơ và cột sống của người bệnh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, dẫn...