Loading...

ahbp la gi

  1. Admin

    Từ điển Ahbp Là Gì? Viết Tắt Của Từ Gì?

    AHBP, chắc cụm từ này các bạn đã gặp rất nhiều lần mà đôi khi ko hiểu nghĩa của nó là gì? AHBP là viết tắt của từ Anh Hùng Bàn Phím, chỉ những người trẻ tuổi nông cạn nhưng ngông cuồng, luôn tỏ vẻ ra ta đây nhưng ngoài đời ko là gì cả, họ chỉ giỏi khua môi múa mép trên mạng qua bàn phím, ngồi ở...
Top