Loading...

106 nguyễn văn nghi

  1. sawadee

    HCM Mừng Sawadee Milk Tea khai trương chi nhánh 2: 06 Nguyễn Văn Nghi, P5, Gò Vấp

    Mừng Sawadee Milk Tea khai trương thêm chi nhánh mới: ------------------------------------------------------------------------ ======= 106 Nguyễn Văn Nghi, P5, Gò Vấp======= ------------------------------------------------------------------------ --------GIẢM GIÁ 10% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN----------...