Loading...

Kết quả tìm kiếm

  1. CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNG

    CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNG VoIP là viết tắt của Voice over Internet Protocol. Nó cũng được gọi là Điện thoại IP, Điện thoại Internet và Cuộc gọi qua Internet. Đây là một cách khác để thực hiện cuộc gọi điện thoại có thể rất rẻ hoặc hoàn toàn miễn phí. Phần ‘điện thoại’ không phải lúc nào cũng có...
Top